Краденое солнце

Солнце по небу гуляло И за тучу забежало.